Zerowy PIT dla młodych

Od 1 sierpnia 2019 r. pracownicy, którzy nie skończyli 26 lat, nie zapłacą podatku dochodowego. Aby skorzystać z ulgi już teraz złóż pracodawcy odpowiednie oświadczenie i poinformuj go o swoim prawie do zwolnienia.

Program „Bez PIT dla młodych” skierowany jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia do 85 528 zł w roku podatkowym. Limit ten ma obowiązywać od 2020 r. W tym roku wyniesie on 35 636,67 zł, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Nie zapomnij złożyć oświadczenia?
Aby skorzystać z ulgi już teraz złóż pracodawcy odpowiednie oświadczenie i poinformuj go o swoim prawie do zwolnienia. Jeśli tego nie zrobisz dalej będzie on pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Efekt zmian odczujesz w swojej kieszeni dopiero w przyszłym roku, po złożeniu zeznania podatkowego za 2019 r., kiedy fiskus zwróci ci nadpłacony podatek.

Ile możesz zyskać?
Pracownik zarabiający minimalną krajową, a więc 2250 zł brutto, zyska miesięcznie 133 zł. W skali roku daje to kwotę 1592 zł. Po odliczeniu składki na ZUS jego miesięczna pensja netto wyniesie 1767 zł (bez ulgi: 1634 zł). Osoba zarabiająca na poziomie 4765 zł (przeciętne prognozowane wynagrodzenie na 2019 r.) zyska miesięcznie 355 zł (w skali roku: 4261 zł).

Osoby o maksymalnych zarobkach zwolnionych z PIT tj. 7127,33 zł, zyskają miesięcznie 564 zł, a rocznie – 6768 zł. Jeżeli w ciągu roku podatkowego zarobisz ponad 85 528 zł to dopiero nadwyżka od tej kwoty będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Kto nie skorzysta z ulgi? Zerowym PIT-em nie są objęte osoby młode prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudnione na podstawie umowy o dzieło.