Wzmożone kontrole PIP

W przypadku dalszego nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, kwota grzywny może wzrosnąć do 5 tys. zł. W skrajnych przypadkach, gdy pracodawca nagminnie uchyla się od zapewnienia pracownikom odpowiedniej ilości zimnych napojów, sprawa może trafić do sądu. Taka rozprawa może się skończyć nałożeniem grzywny w wysokości do 30 tys. zł.

Od nastania fali upałów do Państwowej Inspekcji Pracy trafiło już ponad 150 skarg na pracodawców nierespektujących przepisów w zakresie zapewnienia pracownikom dostępu do wody pitnej. Kontrolerzy PIP zapowiadają wzmożone kontrole.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w czasie letnich upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Obowiązek taki występuje podczas pracy na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni C. Należy go zrealizować także w pomieszczeniach zamkniętych, np. w biurze, gdy na stanowisku pracy temperatura przekracza 28 stopni C. Napoje mają być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących.