Płaca minimalna w górę

O ostatecznych kwotach podwyżek zdecydują negocjacje na forum Rady Dialogu Społecznego. Według przepisów, bez względu na efekty rozmów rządu z centralami związkowymi i organizacjami pracodawców, przyszłoroczne wynagrodzenie minimalne nie może być niższe od kwot przyjętych w czerwcu przez Radę Ministrów.

Propozycja rządu nie satysfakcjonuje przedstawicieli związków zawodowych, które domagają się wzrostu płacy minimalnej brutto o 12 proc. – do 2520 zł. Z kolei organizacje reprezentujące pracodawców optowały za podwyżką na poziomie 6,1 proc.

Po przekazaniu propozycji Radzie Dialogu Społecznego – partnerzy społeczni mają 30 dni na negocjacje. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, Rada Ministrów w terminie do 15 września wyda rozporządzenie określające wysokość minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej.

Od 1 stycznia 2019 r. płaca minimalna brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wzrosła o 150 zł – z 2100 do 2250 zł miesięcznie.