Absolwenci znajdują pracę

Raport dotyczy absolwentów roku szkolnego 2017/18. W 2018 roku ponad 38 tys. osób ukończyło szkoły ponadpodstawowe w Poznaniu i powiecie poznańskim, najwięcej na poziomie szkół wyższych. Absolwenci uczelni stanowili prawie 71 proc. spośród wszystkich osób kończących szkoły.

Z łącznej liczby absolwentów, 545 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Jest to najniższa liczba bezrobotnych absolwentów szkół jaką odnotowano od 18 lat. Ponadto spośród wszystkich zarejestrowanych w Urzędzie absolwentów ponad połowa podjęła zatrudnienie do końca lutego 2019 r.

Na uwagę zasługuje aktywność zawodowa absolwentów szkół policealnych, spośród których 69,57 proc. podjęło pracę lub działalność gospodarczą. Obserwowany wzrost poziomu zatrudnienia w tej grupie wynosi 19,57 punktu procentowego. W pozostałych typach szkół wskaźniki podjęć pracy nieco zmalały w porównaniu do roku poprzedzającego i oscylują w granicach 50 proc.